MobiEdu

Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến  toàn diện, cung cấp các khóa học, các ứng dụng và chương trình học tập phong phú dành cho mọi lứa tuổi; các giải pháp trường học số và cổng thi cho các kỳ thi tại Việt Nam.

Đối tượng sử dụng: 

- Người học cá nhân mọi lứa tuổi: mầm non, phổ thông, sinh viên, người đi làm

- Người dạy là giáo viên, giảng viên, cơ sở đào tạo

- Các tổ chức như Trường học, Doanh nghiệp, Cơ quan nhà nước

Các tính năng chính:

- mobiEdu cung cấp hàng ngàn khóa học và các chương trình, ứng dụng học tập hàng đầu tới người học qua website https://mobiedu.vn/. - Nội dung học tập phong phú dành cho nhiều đối tượng:

+ Trẻ em: các chương trình học tập tiền tiểu học, tiếng Anh, kỹ năng sống, kỹ năng đọc sách, chơi cờ vua, chế tạo robot, STEAM,… Nổi bật là các chương trình: Dino đi học, DoYoSe, VkidsApp, Kynaforkids, mSkill Kid,…

+ Học sinh phổ thông: các chương trình ôn luyện, luyện thi, học tâp thuộc bậc giáo dục phổ thông, tiếng Anh, kỹ năng sống… Nổi bật là các sản phẩm: Mobistudy, Smart Edupia, HiClass, ElsaPro, MathX, mSkill, mLearn,…

+ Sinh viên, người đi làm: các chương trình ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật), tin học văn phòng, các kỹ năng mềm, dậy nấu ăn, yoga, rèn luyện sức khỏe,… Nổi bật là các sản phẩm: mWiki, mSkill, Elsa Pro, mEnglish,…