Tổng đài thông minh mAI Call Center

Dịch vụ tổng đài thông minh mAI Call Center là giải pháp gọi ra tự động dựa trên giọng nói trí tuệ nhân tạo của MobiFone, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống tổng đài thông minh. Hệ thống tổng đài thông minh của MobiFone cho phép khách hàng tự tạo chiến dịch gọi tự động theo kịch bản nhanh chóng, tối ưu hơn so với các giải pháp thủ công trước đây.

Ưu điểm của Hệ thống tổng đài thông minh

- Tiết kiệm nguồn lực

- Nâng cao hiệu quả

- Tăng doanh thu

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng

Tính năng của Dịch vụ Call Center 24/7

- Xây dựng chiến dịch tự động

- Kịch bản đa lớp và cá nhân hóa

- Giọng nói trí tuệ nhân tạo (AI) đọc kịch bản tự động

- Báo cáo thông kê trực quan, chi tiết