Tuổi trẻ MobiFone Khu vực 4 đưa ánh điện thắp sáng bản làng vùng cao

Trong hai ngày (09/11 – 10/11/2023) vừa qua, Tuổi trẻ MobiFone 4 đã chủ trì tổ chức thành công Lễ trao tặng kinh phí chương trình “Xóa nhà tạm, nhà thiếu kiên cố” và công trình “Thắp sáng đường quê” tại địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với sản xuất kinh doanh tại địa bàn.

Tổ chức thành công Lễ kết nạp Đảng viên mới

Vừa qua, các chi bộ gồm chi bộ CNS-KHCN-KHDN, chi bộ Tổng hợp, chi bộ Hà Giang – Tuyên Quang và chi bộ Phú Thọ đã tổ chức thành công Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 06 quần chúng ưu tú: Phạm Xuân Trường, Trần Công Hòa, Nguyễn Huỳnh Đức, Ngô Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thanh Tuấn.

Nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho CBCNV

Trong hai ngày 05-06/10 vừa qua, MobiFone Khu vực 4 đã tổ chức chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” năm 2023 nhằm nâng cao kỹ năng, cập nhật mới các quy định pháp luật về đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu dành cho đội ngũ CBCNV thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đấu thầu tại Công ty.