Gói D10

Thông tin gói cước:

- 8GB data tốc độ cao/ngày

Giá gói cước: 10,000 VNĐ/ngày

>>> Đăng ký gói cước tại đây